dimarts, 26 de juliol de 2016

Claus per promoure la curiositat i la motivació de l'alumnat

La curiositat, la motivació, les inquietuds, les passions de la persona estimulen a la ment i la fan més productiva.

La curiositat i la motivació de les persones és la que mou la ment -la fa pensar, actuar, decidir, indagar, provar, comprovar, combinar elements, extreure conclusions, buscar... El fet que la ment estigui activa és el que permet construir xarxes de coneixements a través d’experiències, de vivències, de resultats aconseguits, d’informacions, de reflexions, etç. Aquestes xarxes són les que ens ajudaran en situacions posteriors a partir d’aquests coneixements per anar millorant i ampliant aquestes estructures mentals.

Una de les formes d’afavorir-ho és mitjançant exercicis on es plantegin reptes, ja què els provoca
interès, motivació i ganes d’anar a més. Per exemple, que dibuixin tot el que se’ls passi per la ment utilitzant només 8 línies; intentar fer tots els moviments possibles emprant només les cames; anomenar totes les coses que es pot fer amb una capsa de cartró; anomenar paraules que no tinguin la lletra “E” durant un minut; entre tantes altres.

La imatge de FRATO ens mostra nens experimentant, expressant-se a través del dibuix, manipulant fang per descobrir-ne les propietats i possibilitats, nens que descobreixen les seves habilitats motrius, una nena investigant els moviments d’una barca en un toll d’aigua... Això és el que hem de promoure a les aules. Cal ensenyar als alumnes a pensar per ells mateixos, a tenir una ment inquieta que indaga i experimenta, una ment curiosa.

dimarts, 19 de juliol de 2016

Com incentivar l'espontaneïtat dels alumnes?

Els alumnes són espontanis i dins d’aquesta espontaneïtat hi entra la creativitat. Cal tenir en compte les primeres idees i sensacions que passen per la ment humana, ja què de vegades són desestimades precipitadament.

Quan es parla d’espontaneïtat ens referim al primer que ens passa pel cap, sense pensar en si és correcte o no. És una habilitat pròpia dels més petits, les  respostes dels quals són ocurrents i, fins i tot, fora de la lògica de l’adult. Per exemple, un nen en una exposició d’art d’un pintor famós, en concret davant d’un quadre on s’espera que tothom hi vegi un cavall pasturant en un prat, pot observar-hi un cavaller lluitant contra dinosaures que volen destrossar la lluna. És una visió incorrecta? Doncs no, tot al contrari, és una resposta que sorgeix de l’espontaneïtat de la ment del nen en aquell moment. I és que a tots ens venen pensaments a la ment, però, la societat ens ha fet perdre aquesta espontaneïtat i hem après a dir el que s’espera que diguem segons la situació i/o el context.

Doncs bé, el primer que hem d’aprendre per afavorir l’espontaneïtat dels alumnes és a no emetre valoracions ni judicis de les respostes dels nostres alumnes. Normalment, a les aules es fan preguntes, sorgeixen diàlegs, converses i, l’adult, acaba valorant i decidint què és correcte i què no, què és vàlid i què no. Aquest fet fa que es freni l’espontaneïtat dels alumnes, els quals acaben decidint fer un vot de silenci i guardar la seva resposta per no equivocar-se o per por a què no sigui ben jutjada.

Així doncs, el que cal fer és afavorir que els nens i les nenes s’expressin lliurement, sent entre ells mateixos els qui valorin si estan en el cert o no i animant-los a fer les comprovacions necessàries, sempre i quan sigui possible.

divendres, 15 de juliol de 2016

5 principis del coaching per a docents

El docent ha d'evolucionar i passar de ser un simple transmissor d'informació ha ser un suport fonamental en el desenvolupament, aprenentatge i creixement dels alumnes. El coaching per a docents té la finalitat de millorar el rendiment del professor en l'activitat que realitza. Aquesta disciplina de creixement personal i professional aporta 5 principis inseparable de l'activitat educativa:
  1. Potencial: el coaching educatiu es centra en el potencial de cadascun dels alumnes, tracta d'impulsar aquest potencial i, un cop detectat, fer que sigui sostenible en el temps.
  2. Consciència: el docent, enlloc de donar ha ordres als seus alumnes ha de transformar l'obligació per implicació, responsabilitat personal i elecció. Es tracta d'augmentar la independència i la responsabilitat dels estudiants.
  3. Responsabilitat personal: quanta més consciència adquireixen els alumnes, més independència i capacitat de decidir i resoldre tindran davant els problemes. La seva capacitat d'elecció també millorarà el seu autoconcepte i la seva autoestima.
  4. Feedback: aquest element és la retroalimentació, tota la informació que obtens de l'entorn més proper i de les experiències que vius. El feedback ajuda els alumnes a prendre consciència d'ells mateixos i millora la seva percepció de la realitat, incidint positivament en el seu rendiment.
  5. Qualitats del coach aplicables al docent: paciència, imparcialitat, suport, interès, escolta activa, percepció, consciència d'un mateix, atenció, bona memòria.

dimarts, 5 de juliol de 2016

Estratègies i tècniques creatives: com impulsar la ment de l'alumne

L’escola pot emprar diferents tècniques creatives per a fomentar l'habilitat creativa de l'alumne. D’altra banda, cal tenir en compte que també hi ha estratègies que ens poden ajudar dins l’aula en qualsevol àrea. Cinc possibles estratègies per fomentar l’habilitat creativa a les aules:

  • Fer preguntes estimulants:

Cal formular qüestions desafiants als alumnes, qüestions que els ajudin a obrir la ment. Aquest tipus de preguntes motiven l’alumnat, els fa pensar, els fa reflexionar, els dóna la oportunitat d’anar més enllà en el raonament sobre un tema plantejat.

  • Respectar les respostes i idees dels alumnes:

Cal crear un ambient de seguretat, on l’alumne estigui segur d’ell mateix, ja què és el primer pas per a començar un procés creatiu. Aquesta seguretat li proporciona la confiança necessària per a generar noves idees i respostes a un conflicte o problema inicial de forma creativa trencant amb el convencional.


  • Reconèixer i valorar la originalitat:

Cal valorar les opinions i idees dels alumnes per a estimular-les i, per tant, per incentivar als alumnes a defensar les seves idees originals. Les primeres idees i respostes acostumen a ser més òbvies (les pot pensar qualsevol persona), així doncs, cal ensenyar a buscar altres idees de més qualitat.

  • Diversificar les metodologies didàctiques:

Cal utilitzar metodologies diverses a l’aula per tal de donar exemple d’originalitat als alumnes i, a més a més, propiciar un ambient variat, d’estimulació. El fet de partir de diferents mètodes didàctics ajuda, també, a què els alumnes puguin trobar el que Ken Robinson anomena Element (les seves passions, habilitats).

  • Detectar les potencialitats creatives de cada alumne:

Emprar mètodes didàctics variats, com es comentava, ajuda a trobar els Elements –habilitats– dels alumnes. Així doncs, detectar el potencial dels alumnes, és a dir, les seves capacitats, ha de servir per a fomentar i potenciar les habilitats dels alumnes.